28 cze 2022

Zasady bezpieczeństwa pracy i higieny w uesie

Naszym priorytetem jest zdrowie oraz dobre samopoczucie wszystkich członków zespołu. Jak możemy o nie zadbać? Poznaj najważniejsze zasady bezpieczeństwa pracy i higieny w uesie oraz sprawdź, co robimy, by stworzyć odpowiednie warunki do pracy.

Zasady bezpieczeństwa pracy i higieny w uesie

Największym sukcesem naszej firmy są trwałe, stabilne relacje biznesowe oraz zaangażowani pracownicy, którzy każdego dnia pomagają nam tworzyć niezawodne, innowacyjne urządzenia dla energetyki i przemysłu. Ponieważ to od ich doświadczenia oraz umiejętności zależy jakość naszych usług, nie wahamy się inwestować w rozwiązania, które okazują się niezbędne do długiej, satysfakcjonującej i pozbawionej ryzyka pracy. Potwierdza to Ryszard Fabiańczyk, nasz Specjalista ds. BHP:

„Kierujemy się zasadą, że jeśli coś jest potrzebne, trzeba to kupić. Ponieważ nie stać nas na oszczędzanie w obszarze BHP, wprowadziliśmy specjalny system, który pomoże zapobiegać wypadkom i stworzyć bezpieczne warunki do pracy w uesie”.

Oczywiście utrzymanie bezpiecznego i komfortowego środowiska nie byłoby możliwe bez osobistego zaangażowania wszystkich członków naszego zespołu. Wierzymy, że każdy z nich w zakresie swoich obowiązków służbowych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Na czym to polega i w jaki sposób organizujemy pracę, aby zadanie to zakończyło się sukcesem?

Przeczytaj również: 20 lat w uesie. Rozmowa ze Spawaczem, Janem Iwaszkiewiczem

Jak dbamy o naszych pracowników?

Podstawą naszych produktów dla przemysłu, energetyki zawodowej, firm instalatorskich i wykonawczych są profesjonalne materiały, zaawansowane technologie oraz wysokiej jakości komponenty. Wszystkie urządzenia, które powstają w naszym zakładzie, muszą przejść szczegółową kontrolę jakości, która potwierdzi, że nadają się do bezawaryjnej i wydajnej pracy. Z podobną ostrożnością podchodzimy do kwestii ochrony zdrowia oraz dobrego samopoczucia naszej załogi.

„Zespołem zawsze zarządza osoba, która ma umiejętności i kompetencje niezbędne do bezpiecznej organizacji realizowanych procesów pracy – podkreśla Ryszard Fabiańczyk. – Ważne, aby uczestniczyła ona wcześniej w specjalnym szkoleniu dla osób kierujących pracownikami. Przełożony odpowiedzialny jest oczywiście za przestrzeganie zasad BHP w podległym sobie obszarze”.

Najważniejsze podczas pracy z energią jest bezpieczeństwo naszych specjalistów. Dlatego jeszcze zanim na dobre zaczną oni pracę w uesie, upewniamy się, że są odpowiednio przygotowani do swoich obowiązków. Po badaniach lekarskich oraz wstępnym szkoleniu BHP każdy nowy członek zespołu trafia pod opiekę przełożonego. Właśnie wtedy może on uczestniczyć w dedykowanym szkoleniu stanowiskowym, którego długość uwarunkowana jest procesem pracy i szybkością przyswajania wiedzy. Każde takie szkolenie kończy się sprawdzeniem posiadanych umiejętności oraz jest potwierdzane zapisami w wymaganych dokumentach.

Przeczytaj również: Jak wdrażamy nowych pracowników produkcji do pracy w uesie?

W trosce o odpowiednie środowisko pracy

Nauka zasad bezpieczeństwa pracy i higieny w uesie nie kończy się oczywiście na pierwszym instruktażu, który organizujemy specjalnie dla najnowszych członków zespołu. Wszystkie szkolenia BHP lub uprawnienia specjalistyczne realizujemy w porozumieniu z naszymi pracownikami. Upewniamy się, że odbywają się one zawsze wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne oraz w terminach, które pozwalają zachować ich ciągłość. Co jeszcze robimy, aby utrzymać bezpieczeństwo na najwyższym poziomie?

W naszym zakładzie prowadzimy stały, wymagany przepisami monitoring warunków środowiska pracy. Oczywiście zapoznajemy z jego wynikami wszystkich członków zespołu. Kiedy tylko jest to niezbędne, podejmujemy również odpowiednie działania, które jeszcze bardziej zmniejszą ryzyko wypadków, chorób lub pogorszenia ich ogólnej kondycji. Nie zapominamy również o specjalnym wyposażeniu. Wszystkie osoby, które zostają zatrudnione w naszej firmie otrzymują indywidualnie dopasowaną do stanowiska lub obszaru pracy odzież roboczą. Upewniamy się, że posiada ona odpowiednie do potrzeb parametry oraz ma naprawdę wysoką jakość. Pilnujemy też, aby wszystkie używane na miejscu środki ochrony indywidualnej lub zbiorowej posiadały stosowne certyfikaty bezpieczeństwa.

Specjalista BHP - za co odpowiada?

Wszystko to nie byłoby oczywiście możliwe, gdyby nie praca i zaangażowanie Specjalistów ds. BHP (naszych, jak również współpracujących firm zewnętrznych). Czym dokładnie się zajmują? Wśród ich najważniejszych zadań znajdują się m.in. kontrola warunków pracy oraz przeprowadzenie szkoleń BHP zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, a także okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie koncentrują się oni na stałej współpracy z organami odpowiedzialnymi za ochronę i ocenę BHP. Co jeszcze wchodzi w zakres ich obowiązków? Są to m.in.:

  • udział w opracowaniu planów modernizacji, adaptacji i budowy pomieszczeń, budynków, w których będą zlokalizowane stanowiska i pomieszczenia pracy;
  • opiniowanie instrukcji BHP;
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn w wypadku przy pracy;
  • prowadzenie rejestrów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań i pomiarów środowiska pracy;
  • doradztwo w zakresie organizacji pracy, gdzie występują czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe.