Rozdzielnice SN

Rozdzielnice SN

Rozdzielnice średniego napięcia
Typu MSA-L i 8DJH/Siemens

Oferujemy doskonałej jakości rozdzielnice średniego napięcia w izolacji powietrznej oraz w izolacji sześciofluorku siarki (SF6). Urządzenia służą do rozdziału energii elektrycznej w sieciach energetyki zawodowej i przemysłu na napięciu do 24 kV.

Wysokie wymagania stawiane rozdzielnicom średniego napięcia sprawiają, że ich konstrukcja jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, a stosowana w nich aparatura rozdzielcza może pracować niezawodnie przez wiele lat.

Wysokie wymagania stawiane rozdzielnicom średniego napięcia sprawiają, że ich konstrukcja jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, a stosowana w nich aparatura rozdzielcza może pracować niezawodnie przez wiele lat.

Rozdzielnice SN typu MSA-L Rozdzielnice SN typu MSA-L

Rozdzielnice SN typu MSA-L

Rozdzielnica MSA-L wykonana jest z metalowej obudowy (blacha ocynkowana) o modułowej konstrukcji. Wewnątrz zastosowano wysokiej jakości rozłączniki SN typu KLS i KLFS, które pracują w izolacji powietrznej. Rozdzielnica jest przyjazna dla środowiska oraz intuicyjna w obsłudze dla użytkownika. Przeznaczona jest do pracy w sieciach rozdzielczych energetyki zawodowej i przemysłowej.

01
Bezpieczeństwo

W energetyce wymagany jest wysoki poziom niezawodności pracy i bezpieczeństwa obsługi. Łukoochronna konstrukcja oraz system blokad umożliwiają pewną i niezawodną eksploatację.

02
Prosty montaż

Frontowa zabudowa rozłącznika umożliwia jego łatwą i pewną obsługę. Jednakowa odległość do wszystkich faz kabli SN dostępnych od frontu celki oraz regulowany uchwyt kablowy znacznie upraszcza montaż głowic kablowych, a w polach transformatorowych montaż i wymianę wkładek bezpiecznikowych.

03
Rekonfiguracja sieci

Rozszerzalność konfiguracji dzięki stosowaniu standardowych i powtarzalnych rozwiązań pól.

04
Elastyczność

Nawet w fazie zaawansowanego projektowania istnieje możliwość zmiany wyposażenia rozdzielnicy, jak i kolejności pól.

rozdzielnice SN uesa

Rozdzielnice SN typu 8DJH/Siemens

Rozdzielnica SN w izolacji SF6 typu 8DJH odpowiada wymaganiom stawianym przez energetykę zawodową i przemysłową. Stosowana jest w sieciach rozdzielczych średniego napięcia w układzie pierścieniowym oraz promieniowym, w stacjach transformatorowych, jak i złączach kablowych. Pojedyncze rozszerzalne pola oraz bloki pól nie ograniczają projektantów nawet w rozbudowanych układach. Dodatkowo pola mogą zostać przystosowane do dalszej rozbudowy.

01
Bezpieczeństwo i wygoda

Materiałem izolującym jest sześciofluorek siarki (SF6) zamknięty w szczelnej metalowej obudowie, co ogranicza wymiary rozdzielnicy do podstawowego minimum oraz zapewnia pracę przy normalnych warunkach bez konieczności dodatkowych konserwacji.

02
Mądre rozwiązania

Zabezpieczenie logiczne umożliwia demontaż pokrywy jedynie przy niezałączonym łączniku lub uziemionym odpływie. Uniemożliwia też załączenia łącznika przy zdjętej pokrywie.

03
Pola blokowe - max. 4

Pojedyncze pola rozszerzalne umożliwiają dowolne konfigurowanie rozdzielnic według własnego zapotrzebowania. Każde pole może zostać wykonane jako rozszerzalne, można je łączyć z blokami.

04
Dodatkowe opcje wyposażenia

Zapewniamy dodatkowe wyposażenie, jak napędy silnikowe dla rozłączników i wyłączników ze zdalnymi i/lub lokalnymi układami sterowania, systemy blokad mechanicznych i magnetycznych, aparaturę kontrolno-pomiarową. Zapytaj o nie podczas rozmowy z naszym doradcą handlowym.

Budowa naszych stacji transformatorowych typu MSA-L i 8DJH/Siemens umożliwia elastyczne zestawienie poszczególnych pól i dopasowanie konfiguracji odpowiadającej potrzebom użytkowników. Urządzenia te znajdują zastosowanie we wnętrzowych i kontenerowych stacjach transformatorowych, umożliwiając pewny i bezpieczny rozdział energii elektrycznej w sieciach SN.

Chcesz poznać nasze
produkty?

Zostaw dane, wyślemy pełny
katalog.    Katalog