12 sty 2023

Audyt energetyczny – jak firmy mogą korzystać na obowiązkowej ustawie?

Zgodnie z obecnymi przepisami duże przedsiębiorstwa co cztery lata muszą wykonać audyt energetyczny. Specjaliści podkreślają, że zainteresowane jego możliwościami są też dziś jednak podmioty, które z obowiązku zostały zwolnione przez ustawodawcę. Jak ten proces wygląda w praktyce? Dlaczego warto go przeprowadzić w swoim zakładzie? Przedstawiamy najważniejsze korzyści z audytu energetycznego dla firm.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – od kiedy obowiązuje, jakie ma zasady

Nowe obowiązki zostały nałożone na dużych polskich przedsiębiorców w 2016 roku. Na sporządzenie pierwszego audytu energetycznego ustawodawca przewidział dokładnie dwanaście miesięcy od momentu, w którym regulacje weszły w życie. Termin ten minął więc 30 września 2017 roku. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2166), cały proces trzeba następnie powtarzać systematycznie co cztery lata. Nie wystarczy więc jednorazowo zastosować się do przepisów, by uniknąć kary. Zasady te obowiązują każdego dużego przedsiębiorcę. Wyjątkiem są m.in. wszystkie firmy, które przeprowadziły już audyt we własnym zakresie, korzystając z wdrożonego wcześniej systemu (zarządzania środowiskowego lub zarządzania energią). Przepisy nie obejmują też mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

O czym jeszcze warto pamiętać? Za każdym razem, kiedy spełnimy już wymogi prawne, w ciągu następnych 30 dni musimy poinformować o tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Moment ten koniecznie powinien nastąpić przed 31 grudnia danego roku. Zawiadomienie będzie przy tym kompletne tylko wtedy, kiedy dołączymy do niego dane i wnioski z przeprowadzonego audytu, które wskazują na możliwe do uzyskania oszczędności energii. Wszystkie informacje i zapisy, które mogą przydać się w trakcie potencjalnej kontroli, przechowywać trzeba przez pięć lat.

Przeczytaj również: Branża energetyczna musi nadążać za rozwojem technologicznym. Rozmowa z Dyrektorem ds. Klientów w uesa Polska Sp. z o.o.

 

Na czym polega audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt nie może skupiać się tylko na wybranych sferach, takich jak konserwacja i eksploatacja urządzeń, procesy wspomagające i produkcyjne lub napotkane problemy techniczne. Ma on przecież przede wszystkim uświadomić przedsiębiorcy, jakie kroki może podjąć, kiedy będzie chciał poprawić ogólną efektywność energetyczną w zakładzie. Zgodnie z przepisami audytem należy więc objąć wszystkie obszary, które wspólnie składają się przynajmniej na 90% całkowitego zużycia energii w danej firmie. Zasoby, na których wówczas bazujemy, takie jak zapotrzebowanie na moc, muszą być oczywiście mierzone na bieżąco i reprezentatywne.

Szczegółowej analizie poddawane są w tym procesie nie tylko poszczególne instalacje przemysłowe, ale też różnego rodzaju obiekty i dostępne zespoły budynków, a także transport. Kiedy już zbadamy sposób, w jaki zużywają one energię, będziemy mogli ustalić dalsze kroki, które na dłuższą metę umożliwią znaczną redukcję kosztów. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Konieczność prowadzenia cyklicznych audytów energetycznych sprawia, że wielu przedsiębiorców decyduje się na wprowadzenie do swojego zakładu nowoczesnych systemów monitoringu mediów. Powody mogą być różne. Czasami rozwiązania te mają pomóc regularnie, sumiennie i bardziej efektywnie spełniać obowiązek narzucony ustawą. Przydają się też one zawsze wtedy, kiedy chcemy na bieżąco kontrolować zużycie energii i podejmować świadome decyzje dotyczące jego zmniejszenia, a następnie przewidywać ich efekty.

Dowiedz się więcej: Monitoring zużycia mediów – jakie możliwości oferuje przedsiębiorstwom? Rozmowa z Grzegorzem Tadrą

 

Audyt energetyczny – korzyści dla firmy

Należy zdawać sobie sprawę, że audyt energetyczny generuje firmom znacznie więcej korzyści, jeśli tylko jest sporządzany regularnie i na podstawie starannie wyselekcjonowanych informacji. W odpowiednich warunkach narzędzie to pozwala opracować lepsze strategie rozwoju, świadomie zarządzać zasobami i planować wszystkie kolejne inwestycje. W efekcie możemy przekonać się, które zabiegi będą najbardziej opłacalne i pomogą nam zwiększać konkurencyjność rynkową. Jakie jeszcze ma zalety? Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to idealne narzędzie, jeśli chcemy bardziej racjonalnie gospodarować energią, optymalizować infrastrukturę, kontrolować wydajność procesów i ograniczać zużycie, a tym samym – koszty prowadzenia działalności.

Procedura ta z powodzeniem może być więc wykorzystywana zawsze wtedy, kiedy chcemy poznać szczegółową listę rozwiązań, które na dłuższą metę są w stanie poprawić efektywność energetyczną. Wśród sugerowanych kroków często znajduje się m.in. modernizacja oświetlenia, urządzeń lub instalacji, a także izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa budynku lub całkowity remont. Właściciel firmy może przy okazji dowiedzieć się, jakie oszczędności energii uzyska, jeśli zdecyduje się je wprowadzić.