21 lut 2024

Wyzwania i perspektywy rozwoju sieci elektroenergetycznej w Polsce

W obliczu dynamicznie rozwijającej się branży odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, przedsiębiorcy i inwestorzy zainteresowani budową farm fotowoltaicznych stają przed wyzwaniami, które mogą decydować o sukcesie ich inwestycji. Jednym z kluczowych aspektów, na który należy zwrócić uwagę, jest stan sieci przesyłowych oraz możliwości ich rozbudowy i modernizacji.

Wzrost odmów przyłączeń o 90%

W ostatnich latach, zgodnie z danymi przedstawionymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), Rafała Gawina, Polska doświadcza znaczącego wzrostu liczby odmów przyłączeń do sieci elektroenergetycznej. W 2022 roku odnotowano niemal 90-procentowy wzrost odmów w porównaniu do roku poprzedniego, co przełożyło się na 7023 odmowy przy wnioskach o przyłączenie na moc ponad 51 GW. Wskazuje to na rosnące zapotrzebowanie na energię oraz wyzwania związane z adaptacją sieci do nowych warunków.

Inwestycje w rozwój sieci

Mimo wielomiliardowych nakładów inwestycyjnych, problem przepustowości sieci i możliwości przyłączenia nowych źródeł energii pozostaje nierozwiązany. URE podkreśla, że uzgodnione nakłady inwestycyjne na rozwój pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych na lata 2020-2025 wynoszą 42,2 mld zł, a na lata 2023-2028 wzrosły do 72,7 mld zł, co oznacza ponad 72-procentowy wzrost. Jest to krok w dobrym kierunku, jednak nadal istnieje potrzeba dalszych działań, aby sprostać rosnącym wymaganiom.

Nowy model zwrotu z inwestycji

Prezes URE zwraca uwagę na nowy model zwrotu z zaangażowanego kapitału, który ma na celu wspieranie długoterminowych inwestycji w rozwój sieci. Model ten, oparty na założeniach Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki (KET), zakłada perspektywę długoterminową, sięgającą roku 2028. Jest to istotny element strategii na rzecz zwiększenia przepustowości sieci i umożliwienia integracji większej liczby źródeł OZE.

Implikacje dla przedsiębiorców i inwestorów

Dla przedsiębiorców i inwestorów myślących o postawieniu własnej farmy fotowoltaicznej, obecna sytuacja na rynku energetycznym w Polsce stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę. Z jednej strony, rosnące trudności z przyłączeniem do sieci wymagają dokładnej analizy możliwości technicznych i ekonomicznych przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Z drugiej strony, zapowiedzi znaczących inwestycji w rozwój sieci mogą otwierać nowe możliwości dla projektów OZE, zwłaszcza tych, które będą w stanie efektywnie wkomponować się w przyszłą, bardziej elastyczną i przepustową infrastrukturę energetyczną.

Jak odpowiednio przygotować się pod budowę własnej elektrowni fotowoltaicznej? Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Markiem Chromikiem: Rynek dużych instalacji fotowoltaicznych w Polsce

Podsumowanie

Stojąc na progu energetycznej transformacji, Polska stoi przed szansą na zbudowanie zrównoważonego i nowoczesnego systemu energetycznego, który będzie w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości. Dla inwestorów i przedsiębiorców z branży fotowoltaicznej kluczowe będzie śledzenie trendów i zmian w polityce energetycznej, a także aktywne uczestnictwo w dialogu na temat przyszłości sieci elektroenergetycznych. Tylko poprzez współpracę i zaangażowanie wszystkich stron możliwe będzie osiągnięcie celów związanych z zieloną transformacją i zapewnienie stabilności energetycznej kraju.