18 kwi 2023

Stacja transformatorowa z monitoringiem – czym jest i dlaczego warto ją zastosować?

Stacje transformatorowe to urządzenia, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i niezawodności dostarczania energii elektrycznej. W przypadku dużych zakładów produkcyjnych, w których pobór energii jest znaczny, pełną kontrolę nad procesem zasilania umożliwi zastosowanie stacji transformatorowych z monitoringiem. Jak działa takie urządzenie i jakie są jego zalety? Sprawdź.

Czym są stacje transformatorowe z monitoringiem?

Stacje transformatorowe z monitoringiem są wyposażone w odpowiednie mierniki i sensory, które pozwalają na stałą kontrolę parametrów pracy stacji oraz odbiorców podłączonych do sieci. Dzięki temu, operator stacji może na bieżąco monitorować i analizować pracę całego systemu, wykrywać ewentualne problemy i reagować na nie w sposób szybki i skuteczny.

Przykładowe elementy, które mogą być mierzone w stacjach transformatorowych z monitoringiem to: prąd i napięcie po stronie średniego oraz niskiego napięcia, pobór energii, współczynnik mocy, parametry energii dostarczanej przez spółkę dystrybucyjną, a także temperatura pracy transformatora. Dzięki tym informacjom operator stacji może dokładnie monitorować pracę poszczególnych urządzeń i kontrolować obciążenia poszczególnych odpływów, co pozwala na dokładniejszą analizę kosztów i efektywniejszą produkcję.

Mierniki zabudowane w stacjach transformatorowych z monitoringiem umożliwiają precyzyjne określenie poboru energii oraz współczynnika mocy przez poszczególne, odpływy / urządzenia odbiorcze. Stacje te mogą być przystosowane do przekazywania danych dla systemów nadrzędnych klienta lub działać autonomicznie, dzięki wbudowanemu systemowi SCADA oraz wyświetlaczowi.

Przeczytaj również: Rozwiązania energetyczne dla przemysłu, czyli jak dzielimy się energią na przykładzie naszych realizacji

Większa kontrola, ochrona przed karami

Zalet stosowania tych urządzeń jest więcej, szczególnie z punktu widzenia dużych zakładów produkcyjnych. Kontrola mocy umownej oraz współczynnika mocy pozwala na uniknięcie kar za przekroczenie mocy umownej lub niedotrzymanie wymaganego współczynnika. Dzięki szybkiej informacji o stanie awaryjnym stacji możliwe jest też szybsze wykrycie usterki i krótsze przestoje w zasilaniu zakładu. Możliwość kontroli obciążeń poszczególnych odpływów umożliwia natomiast dokładniejszą analizę kosztów oraz precyzyjniejsze określenie kosztu produkowanego produktu. Dodatkowo, kontrola parametrów energii dostarczanej przez spółkę dystrybucyjną pozwala na świadome korzystanie z energii elektrycznej.

Wszystko to sprawia, że stacje transformatorowe z monitoringiem są niezbędnymi urządzeniami dla zakładów produkcyjnych i przemysłowych, w których niezawodne i bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej jest kluczowe. Ich zastosowanie pozwala na pełną kontrolę procesu zasilania, co z kolei prowadzi do wyeliminowania niepotrzebnych kosztów oraz przestojów w zasilaniu.

Stacje transformatorowe z monitoringiem marki uesa Polska Sp. z o.o.

Stacje transformatorowe z naszej oferty pozwalają na pomiar prądów i napięć do 36kV. Pomiar po stronie średniego napięcia jest realizowany w oparciu o sensory prądu i napięcia, natomiast po stronie niskiego napięcia w układzie bezpośrednim i/lub półpośrednim. Dodatkowo, stacje te wyposażone są w zaawansowane systemy monitoringu, które umożliwiają kontrolę stanu pracy w stanie normalnym i awaryjnym. Monitorują, między innymi, stan położenia łączników, temperaturę pracy transformatora, działanie wkładek bezpiecznikowych SN lub nn i sygnalizują wszelkie stany alarmowe. To najlepszy sposób, by zapewnić przedsiębiorstwu bezpieczny przepływ energii i ograniczyć koszty związane z awariami.

Więcej o naszych stacjach transformatorowych dowiesz się tutaj → Stacje transformatorowe kompaktowe i kontenerowe. Masz pytania? → Napisz lub zadzwoń.