25 sie 2022

Rozdzielnice niskiego i średniego napięcia – rodzaje i zastosowanie

Rozdzielnice przeznaczone są do efektywnego 1rozdziału energii, a także zasilania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych. Niezawodna, długa i bezawaryjna praca będzie jednak możliwa tylko wtedy, kiedy optymalnie dobierzemy rozwiązanie do swoich potrzeb. Na co możemy się zdecydować? Jakie są rodzaje i zastosowania rozdzielnic niskiego i średniego napięcia?

Czym są rozdzielnice elektryczne?

Podstawowym zadaniem rozdzielnic jest dostarczenie energii elektrycznej oraz ochrona danych odbiorów przed skutkami zwarć i przeciążeń (dodatkowo także kontrola stanu izolacji oraz regulacja parametrów energii w taki sposób, aby zapewnić efektywną, nieprzerwaną pracę urządzeń). Poszczególne elementy, takie jak aparatura rozdzielcza, zabezpieczająca i pomiarowa, mogą być umieszczone we wspólnej obudowie. Równie popularna jest jednak konstrukcja modułowa. Rozdzielnice niskiego napięcia produkowane są do zasilania odbiorców napięciem do 1 kV oraz prądem o natężeniu do 6300 A (rozdzielnice nn). Dla napięć wyższych, do 24kV mówimy o rozdzielnicach średniego napięcia (rozdzielnice średniego napięcia). Co warto o nich wiedzieć?

Rozdzielnice niskiego napięcia – rodzaje

Zazwyczaj rozdzielnice niskiego napięcia różnią się nie tylko funkcjami, właściwościami lub przewidzianym miejscem instalacji, ale też szczegółami budowy. Na tej podstawie możemy zaklasyfikować je do kilku poszczególnych grup. W budynkach mieszkalnych, sklepach i szkołach znajdują się najczęściej niewielkie modele tablicowe. Niewielkimi wymiarami, prostym montażem, wytrzymałością oraz możliwością stosowania w zamkniętych pomieszczeniach charakteryzują się typy skrzynkowe. Dla większych obciążeń przewidziano natomiast rozdzielnice stacyjne oraz szafowe – przemysłowe. W tym przypadku do specjalnej konstrukcji nośnej mocowany jest na izolatorach system szyn zbiorczych, do którego montuje się aparaturę rozdzielczą. Związane jest to z późniejszym montażem tych rozdzielnic w pomieszczeniach stacji transformatorowych.

Jakie jeszcze obowiązują podziały? Według niektórych klasyfikacji urządzenia te możemy podzielić również na oddziałowe, główne oraz manewrowo-stycznikowe, które mają nieco inne role w sieci dystrybucyjnej. Podstawowymi rodzajami rozdzielnic niskiego napięcia pozostają jednak urządzenia przemysłowe, przemysłowo-energetyczne oraz dystrybucyjne do stacji transformatorowych w wielu różnych konfiguracjach, a także mieszkaniowe, budowlane i słupowe.

Przeczytaj również: Szyjemy rozwiązania na miarę. Rozmowa z Robertem Barańskim, Koordynatorem projektów w uesa Sp. z o.o.

Rozdzielnice niskiego napięcia – zastosowanie i zalety

Niezawodną pracę całego systemu mogą zapewnić wyłącznie indywidualnie przygotowane projekty, które uwzględnią konkretne warunki środowiskowe oraz wyjątkowe potrzeby inwestorów. Rozdzielnice nn umożliwiają bezpieczne i niezawodne zasilanie w energię zarówno odbiorców przemysłowych, jak też komunalnych. Urządzenia te wykorzystywane są powszechnie w zakładach przemysłowych, biurowcach, obiektach handlowych oraz rekreacyjnych. Ogromne możliwości w tym zakresie zawdzięczają przede wszystkim wielu opcjom konfiguracji, a także starannie wyselekcjonowanym, wysokiej jakości materiałom i komponentom.

Prostą rozbudowę lub ergonomiczne dopasowanie konstrukcji na początkowym etapie współpracy zapewniają między innymi modułowe, zabudowane modele Prisma Plus. Wolnostojące rozdzielnice przemysłowo-energetyczne, które z powodzeniem stosowane są również we wnętrzowych stacjach transformatorowych, gwarantują niezawodne zasilanie i szczególny nacisk kładą na skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed konsekwencjami zwarć i przeciążeń. Szeroka gama rozdzielnic szkieletowych (od 630 A do 2500 A) oraz przemysłowych (do 6300 A) marki uesa bez problemu może być dziś wykorzystywana zarówno w stacjach transformatorowych z obsługą zewnętrzną, jak też wewnętrzną.

Przeczytaj również: Stacja transformatorowa – jak działa i jak wybrać odpowiednie urządzenie

Rozdzielnice średniego napięcia – rodzaje

Rozdzielnice średniego napięcia powinny gwarantować niezwodną pracę niezależnie od warunków otoczenia, w jakich będą pracować. Nasze rozwiązania sprawdzają się w wielu strefach klimatycznych: od mroźnej Skandynawii, po ciepłą i wilgotna Amerykę Południową czy Daleki Wschód. Podczas produkcji wykorzystujemy wytrzymałe, starannie wyselekcjonowane materiały oraz aparaturę renomowanych marek, która gwarantuje niezawodne działanie przez wiele lat. W skład rozdzielnicy SN wchodzą w zależności od potrzeb różne typy pól, m.in. wyłącznikowych, liniowych, transformatorowe lub pomiarowe, które można łączyć w dowolne konfiguracje.

Podstawowym kryterium podziału jest tutaj medium izolacyjne. Na tej podstawie możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje rozdzielnic średniego napięcia: w izolacji powietrznej oraz w izolacji SF6. Znajdujące się pod napięciem części czynne izolowane są więc powietrzem atmosferycznym lub gazem SF6. Sześciofluorek siarki, który ma znakomite właściwości izolacyjne, zamknięty w szczelnej, metalowej obudowie, w znacznym stopniu ogranicza rozmiary urządzenia. W ten sposób możliwe jest tworzenie mniejszych, kompaktowych stacji transformatorowych, które instalowane są między innymi w zurbanizowanych centrach miast. Co jeszcze się liczy? Łatwość i bezpieczeństwo obsługi oraz dostęp do poszczególnych faz – ma to znaczenie przy montażu głowic kablowych, czy wymianie bezpieczników SN.

Rozdzielnice średniego napięcia – zastosowanie

Możliwości zastosowania rozdzielnic średniego napięcia są ogromne. Produkowane przez nas urządzenia nadają się do efektywnego rozdziału energii w sieciach rozdzielczych energetyki zawodowej i przemysłu na napięciu do 24 kV. Szczególne wymagania związane z bezpieczeństwem, wytrzymałością, niezawodnością pracy oraz ergonomiczną instalacją spełniają między innymi urządzenia w izolacji SF6, których przykładem jest rozdzielnica typu 8DJH produkcji Siemens/uesa. Najczęściej wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie problemem okazuje się trudna, ograniczona powierzchnia. Urządzenie nie wymaga konserwacji, jest odporne na warunki klimatyczne i może być konfigurowane według aktualnego zapotrzebowania. Inwestycję da się przeprowadzać etapami, przystosowując poszczególne pola do dalszej rozbudowy. Te rozdzielnice SN zastosowanie mają między innymi w stacjach transformatorowych i złączach kablowych oraz zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia ze standardowymi zestawieniami pól, na przykład w układzie pierścieniowym i promieniowym.

Osobną grupę stanowią produkty z modułową konstrukcją oraz łącznikami pracującymi w izolacji powietrznej, takie jak model MSA-L. Przeznaczone są zazwyczaj do pracy w pomieszczeniach różnego typu rozdzielni wnętrzowych, a także kontenerowych stacji transformatorowych z obsługą od wewnątrz. Często znaleźć je można w elektrowniach wodnych i wiatrowych, biogazowniach oraz innych ośrodkach użyteczności publicznej. Wykorzystywane są też w konkretnych stacjach z pomiarem energii po stronie średniego napięcia – abonenckich lub pomiarowych, które zasilają dużych odbiorców przemysłowych.