Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Do poznańskiej uczelni dostarczyliśmy stację transformatorową na potrzeby biogazowni.

2019
https://www.uesa.pl/wp-content/uploads/2021/05/biogaz-duze.jpg
Inwestor

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Foto: Głos Wielkopolski

Usługa

Dostawa stacji transformatorowej UES-K 192/282 na potrzeby biogazowni znajdującej się w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym.

Wyzwania:
  • Wyprowadzenie mocy z biogazowni.
  • Zapewnienie gwarantowanego napięcia bez względu na pracę generatora.
O inwestycji:

Instalacja uruchomiona w 2019 roku w Przybrodzie nazywana jest biogazownią III generacji. Może fermentować prawie wszystko, poza drewnem i jego pochodnymi. Sprawność teoretyczna biogazowni wynosi 97%, czyli ok. 8,5 tys. godzin. Natomiast wydajność, w porównaniu do standardowych biogazowni zasilanych kiszonką kukurydzianą, jest wyższa o 25-27%. Jako wsad do biogazowni można zastosować obornik, gnojownicę, wytłoki warzywno-owocowe oraz inne odpady przetwórstwa rolno-spożywczego. W bioelektrowni zastosowano technologię Dynamic Biogas, która oferuje zaawansowane rozwiązania w procesie fermentacji.

Instalacja Uniwersytetu Przyrodniczego to przykład gospodarki obiegu zamkniętego. Nie tylko przetwarza odpady rolnicze, ale również dezodoryzuje je. Oprócz tego ogranicza emisję dwutlenku węgla – biogazownia ma pod tym względem zaoszczędzić środowisku około 6,8 tys. ton dwutlenku węgla rocznie.