Toms Polska Sp. z o.o.

Firmie Toms pomogliśmy w usprawnieniu procesu produkcyjnego dzięki opracowaniu oprogramowania sterowników PLC.

2019
https://www.uesa.pl/wp-content/uploads/2021/04/toms3.jpg
Inwestor

Toms Polska Sp. z o.o.

Usługa

Oprogramowania sterowników PLC do sterowania obszarów produkcyjnych w zakładzie producenta czekolady i wyrobów czekoladowych.

Realizacja objęła:
  • Dozowanie i przygotowanie nadzień z wykorzystaniem 17-tu surowców (wodnych i tłuszczowych), transferu wyrobionej masy do zbiorników mobilnych.
  • Obsługa dystrybucji surowców ze zbiorników IBC lub buforowych do mieszalników na zasadzie żądań od maszyn (maszyn wchodzących w skład realizowanego projektu jak i obiektów firm zewnętrznych).
  • Stacja mycia CIP (Clean In Place) obsługująca 12 maszyn, umożliwiająca ich mycie w sposób automatyczny, bez ingerencji w instalację.
  • Układ magazynowania i utrzymywania warunków technologicznych surowców (grzanie w oparciu o regulator PID, cyrkulacja surowcem w układzie, kontrola poziomów, mieszanie).