Sortownia surowców mineralnych w Bielinku

Dla nowej kopalni surowców mineralnych przygotowaliśmy projekt oraz dostarczyliśmy urządzenia dla systemu sterowania produkcją.

2020
https://www.uesa.pl/wp-content/uploads/2021/07/bielinek-glowne.jpg
Inwestor

Szczecińska Kopalnia Surowców Mineralnych

Usługa

Wyposażenie sortowni surowców mineralnych w system sterowania produkcją.

Opis systemu sterowania:

Sterowanie zakładem oparte jest o 5 sterowników PLC produkcji Siemens. Na sterowanie składa się:

  • Algorytm rozruchu, zatrzymywania oraz nadzorowania pracy sortowni wykorzystujący elementy wykonawcze (tj. falowniki, softstarty, rozruch bezpośredni napędów) oraz urządzenia pomiarowe i czujniki (czujniki poślizgu taśm, czujniki przesypu, dalmierze laserowe).
  • Algorytm tworzenia mieszanek na podstawie czterech frakcji piasku i żwiru.
  • Zintegrowany system bezpieczeństwa.

System SCADA zawiera:

  • Pulpit sterowniczy z wizualizacją całego zakładu – status pracy każdego z urządzeń, alarmowanie, obsługa zdarzeń.
  • Panel operatorski do obsługi załadunku barek i wykonywania zleceń.
  • System generowania raportów z wydajności przeróbki żwiru i piasku na bazie pomiarów z wag, zużycia energii elektrycznej oraz załadunku barek.
Sortownia surowców mineralnych w Bielinku Sortownia surowców mineralnych w Bielinku