PKP Energetyka – Polska Zachodnia

Dla infrastruktury kolejowej przygotowaliśmy kompaktowe stacje przystosowane pod telesterowanie.

2019
https://www.uesa.pl/wp-content/uploads/2021/05/tory-duze.jpg
Inwestor

PKP Energetyka – Polska Zachodnia

Usługa

Dostawa stacji kompaktowych transformatorowych typu UES-K przystosowanej pod telesterowanie, na potrzeby zasilania infrastruktury kolejowej.

Wyzwania:

Największym wyzwaniem przy realizacji tego zlecenia było zaprojektowanie i wykonanie stacji, które będą przygotowane pod telesterowanie i odwzorowanie w systemie nadrzędnym.