Lubskie Wodociągi i Kanalizacja

2013
https://www.uesa.pl/wp-content/uploads/2021/05/lwik-duze.jpg
Inwestor

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja

Usługi

Przygotowanie projektu układu sterowania oraz wizualizacji, całkowita wymiana AKPiA, modernizacja starych szaf sterowniczych oraz dostawa nowych, integracja lokalnych pompowni z centralnym systemem SCADA, system archiwizacji danych oraz raportowania, oprogramowanie i uruchomienie.

Wyzwania:

Największym wyzwaniem przy tej realizacji było przeprowadzenie jej bez zakłócenia funkcjonowania oczyszczalni. Możliwość prowadzenia prac modernizacyjnych i uruchomieniowych mieliśmy przy bardzo krótkich okresach wyłączeń.

Celem zamawiającego było stworzenie niezawodnego, opartego o komponenty renomowanych producentów, a zarazem prostego w serwisowaniu systemu. Zaproponowane przez nas rozwiązania obejmowały innowacyjne algorytmy sterowania pozwalające na oszczędzanie mediów przy jednoczesnym podniesieniu jakości oczyszczanych ścieków. Dodatkowo, przygotowany przez nas układ sterowania oczyszczalnią obejmował podział funkcjonalny pozwalający (w przypadku awarii lub przy pracach serwisowych) w jednym obszarze na bezprzerwowe funkcjonowanie pozostałych obszarów.

Opinia klienta

„System SCADA stworzony przez firmę UESA zapewnia nam pełną kontrolę procesu technologicznego oczyszczania ścieków. Dzięki oprogramowaniu posiadamy pełny wgląd do kluczowych zmiennych procesowych: gęstość osadu, zawartość tlenu, zakres otwarcia przepustnic napowietrzania, czy wielkość Redox komór denitryfikacji. Operatorzy za pośrednictwem systemu mogą uruchomić procedury kontrolno–pomiarowe procesu oczyszczania ścieków komunalnych. Za pomocą przygotowanych w systemie kontrolek jesteśmy w stanie zdalnie zarządzać i sterować pracą poszczególnych sekcji oczyszczalni, przez co posiadamy zdalny wpływ na przebieg procesu technologicznego bez narażania i zagrożenia dla człowieka. Moduł raportowania służy nam do bilansowania i rozliczeń pracy oczyszczalni, natomiast moduł trendów zapewnia nam analizę zdarzeń, awarii i zagrożeń powstałych w wyniku zmian gospodarki ściekowej.”

Prezes Zarządu, Roman Żaczyk