15 kwi 2024

Kierunek na przyszłość. Zrównoważony rozwój w branży energetycznej

W dzisiejszych czasach coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność środowiskową, zarówno na poziomie jednostek, jak i przedsiębiorstw. W branży energetycznej, kluczowej dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, staje się coraz bardziej istotne, aby działać z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. W artykule przyglądamy się temu, jakie kroki powinny podjąć firmy, aby skierować się w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej. Jakie innowacyjne rozwiązania zostały opracowane, aby przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego? Sprawdź informacje, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Nowy trend w branży energetycznej

Jednym z najważniejszych trendów w branży energetycznej jest wzrost znaczenia energii odnawialnej. Konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych sprawia, że farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe stają się coraz istotniejszą częścią infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej. Priorytetem dla firm energetycznych jest optymalizacja zużycia i zwiększanie efektywności. Co więcej, zmiany dzieją się również na innych polach – chociażby w motoryzacji. Wraz z rozwojem elektromobilności rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną, co wymaga budowy nowej infrastruktury dystrybucyjnej o dużej mocy. 

Według nowych przepisów, każde duże przedsiębiorstwo zobowiązane będzie do zaopatrzenia się w ładowarki dla samochodów elektrycznych do 1 stycznia 2025 roku. Zgodnie z art. 26 Ustawy o elektromobilności, firmy zatrudniające ponad 250 pracowników i osiągające przychody przekraczające 50 mln EUR będą musiały zainstalować co najmniej jeden punkt ładowania dla samochodów elektrycznych, jeśli ich budynki posiadają co najmniej 20 miejsc parkingowych.

Sprawdź naszą ofertę ładowarek EV, lub skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego rozwiązania → 

Odpowiedzialność ekologiczna w działaniu

Za wzrostem świadomości ekologicznej w branży idzie również myśl o zrównoważonym rozwoju w innych obszarach. Istotną zmianą w branży energetycznej jest pojawienie się standardów ESG (Environmental, Social, and Governance – tł. z j.ang. środowiskowe, społeczne, zarządzania). Przepisy dotyczące tych standardów stają się kluczowym elementem strategii dla firm, które dążą do zrównoważonego rozwoju. Na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele przedsiębiorstw zdecydowało się na wdrożenie standardów ESG, kierując się nie tylko ekologią, ale też oczekiwaniami otoczenia – inwestorów, partnerów, klientów, a także społeczeństwa. 

Już w 2025 roku obowiązek sporządzenia raportu ESG będzie dotyczył wszystkich dużych przedsiębiorstw oraz spółek notowanych na unijnych rynkach, które zatrudniają co najmniej 500 osób. To kluczowa zmiana, która wkrótce wpłynie na funkcjonowanie wielu firm – szczególnie w kontekście zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. 

Co to jest ESG?

ESG oznacza środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny. Są to trzy filary, które definiują zrównoważone podejście w działalności biznesowej. Przedsiębiorstwa, które pragną być postrzegane jako odpowiedzialne społecznie, muszą uwzględnić dobre praktyki ESG we wszystkich aspektach swojej działalności.

Środowisko

Pierwszym filarem ESG jest troska o środowisko naturalne. Firmy powinny monitorować i redukować swój wpływ na przyrodę, uwzględniając takie obszary jak m.in. emisję gazów cieplarnianych, zużycie energii, ślad węglowy czy odpowiedzialną gospodarkę wodną. Wedle tego filaru ochrona zasobów naturalnych powinna stać się integralną częścią polityki przedsiębiorstwa. Efektywność działań powinna być systematycznie mierzona i udostępniana w raportach ESG.

Społeczna odpowiedzialność

Kolejnym istotnym elementem jest społeczna odpowiedzialność. Firmy powinny dbać o relacje z pracownikami, klientami, inwestorami i lokalną społecznością. To nie tylko kwestia dbałości o różnorodność zatrudnianych osób czy wyrównanie szans, ale także przestrzegania praw pracowniczych. Istotne jest też zapewnianie work-life balance i bezpieczeństwa pracowników. Proaktywne podejście do spraw społecznych i pracowniczych pozwala budować pozytywny wizerunek firmy oraz zwiększać zaufanie w branży.

Ład korporacyjny

Trzecim filarem ESG jest ład korporacyjny, czyli transparentne i etyczne zarządzanie firmą. Ważne jest nie tylko to, czym firma się zajmuje, ale także jakie decyzje podejmuje i w jaki sposób działa. Przejrzystość podatkowa, walka z korupcją, sprawiedliwe wynagradzanie kadry czy szacunek dla praw akcjonariuszy to kluczowe elementy ładu korporacyjnego. Budowanie zaufania inwestorów i społeczności biznesowej wymaga rzetelnego podejścia do zarządzania firmą.

 

Wprowadzenie standardów ESG to ogromna szansa na budowanie trwałego i zrównoważonego biznesu. Branża już teraz pokazuje, że zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych czynników motywujących inwestorów do nawiązania współpracy z konkretnymi firmami.  Odpowiedzialne praktyki mogą też być decydującym kryterium w wyborze pracodawcy.

Oszczędność energetyczna dzięki automatyzacji

Warto zwrócić uwagę też na inne sposoby redukcji zużycia energii, które mogą przynieść znaczące korzyści przedsiębiorstwom. Jednym z takich rozwiązań jest automatyzacja przemysłowa i systemy monitoringu mediów. Technologia tego typu może znacznie pomóc w efektywnym zarządzaniu zużyciem energii oraz innych mediów w firmie.

System monitoringu mediów pozwala kontrolować zużycie nie tylko energii elektrycznej, ale również wody, gazu czy sprężonego powietrza – czynników mających istotny wpływ na koszty produkcji oraz utrzymanie infrastruktury organizacyjnej. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać swoim zużyciem mediów, co przekłada się na ochronę środowiska, ale też realne oszczędności. System umożliwia także prognozowanie przyszłych kosztów przy wprowadzaniu planowanych zmian, oraz szybkie reagowanie na możliwość pojawienia się awarii. 

Sprawdź naszą ofertę systemów automatyki przemysłowej → 

Jak uesa Polska stawia na zrównoważony rozwój?

W uesa Polska odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego stanowi bardzo istotny filar działalności. Zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój objawia się w wielu obszarach. Zdajemy sobie sprawę, że ważne są zarówno małe kroki, jak i te większe; dlatego też podstawą jest dla nas konsekwentna dbałość o segregację śmieci oraz podejmowanie działań mających na celu oszczędzanie energii. 

Co więcej, realizujemy innowacyjne projekty, które nie tylko wpływają pozytywnie na środowisko, ale także podnoszą efektywność sektora energetycznego w konkretnych lokalizacjach. Stale pracujemy też nad udoskonaleniem technologii, ponieważ wiemy, że nowoczesne rozwiązania są kluczem do skutecznego zarządzania energią. 

W międzyczasie przygotowujemy się też do otrzymania certyfikacji ISO 45001 i 14001. Są to istotne dokumenty poświadczające stosowanie dobrych praktyk w różnych obszarach działalności. ISO 45001 to międzynarodowa norma dotycząca efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), uznawana na całym świecie. Norma ta wspomaga przedsiębiorstwa w identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń związanych z pracą, które mogą prowadzić do uszczerbku na zdrowiu pracowników, wypadków oraz urazów. Z kolei posiadanie certyfikatu ISO 14001 umożliwia identyfikację słabych punktów w systemie zarządzania środowiskowego. Taki dokument stanowi fundament dla ciągłego procesu doskonalenia. Dzięki temu ograniczymy ryzyko związane ze środowiskiem, chroniąc jednocześnie zasoby naturalne.

Działając z poszanowaniem dla środowiska naturalnego i kierując się ideą zrównoważonego rozwoju, w uesa Polska dążymy do ciągłego doskonalenia naszych praktyk biznesowych. Chcemy wdrażać rozwiązania, które przyczynią się zarówno do ochrony środowiska, jak i do rozwoju naszej firmy w sposób zgodny z zasadami odpowiedzialnego biznesu.

Zastanawiasz się, jakie projekty możemy dla Ciebie zrealizować? Sprawdź naszą ofertę!