15 maj 2024

AFIR, czyli rewolucja dla kierowców. Jak rozwija się elektromobilność?

13 kwietnia 2024 r. w życie wszedł AFIR, czyli rozporządzenie Rady Unii Europejskiej, które zakłada budowę gęstej sieci ładowarek dla pojazdów elektrycznych na trasach TEN-T. Jakie realne zmiany zostały wprowadzone, a jakie jeszcze nas czekają? Jak Polska radzi sobie z dostosowaniem się do wymogów AFIR? W najnowszym artykule przyglądamy się tym zagadnieniom z obszaru elektromobilności. Zapraszamy do lektury.

AFIR – co to jest?

AFIR, czyli Alternative Fuels Infrastructure Regulation, to nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które weszło w życie 13 kwietnia 2024 roku. Jest to istotna zmiana w motoryzacji, mająca na celu rozwój infrastruktury paliw alternatywnych – zwłaszcza tej dedykowanej pojazdom elektrycznym. AFIR zakłada budowę gęstej sieci ładowarek na trasach TEN-T, co ma przyspieszyć adaptację (i popularyzację) EV. Wprowadza również szereg celów dotyczących infrastruktury ładowania dla pojazdów lekkich i ciężkich, zmierzających do zwiększenia dostępności stacji ładowania w całej Unii Europejskiej.

Główne cele tego rozporządzenia obejmują:

  • budowę gęstej sieci ładowarek dla pojazdów elektrycznych na trasach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T),
  • zapewnienie dostępu do stacji ładowania elektrycznego w maksymalnie odległych od siebie miejscach, aby zwiększyć zasięg korzystania z pojazdów elektrycznych,
  • umożliwienie szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych poprzez określenie minimalnej mocy ładowania dla stacji ładowania w różnych miejscach,
  • promowanie elektrycznych pojazdów hybrydowych typu plug-in poprzez określenie wymagań dotyczących mocy ładowania dla tych pojazdów,
  • stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju rynku pojazdów elektrycznych poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury ładowania,
  • ułatwienie płatności za ładowanie pojazdów poprzez instalowanie terminali płatniczych na stacjach ładowania,
  • zapewnienie monitorowania i raportowania postępów w realizacji celów AFIR, aby zapewnić skuteczne wdrożenie rozporządzenia.

Sytuacja w Polsce

W Polsce rozwój infrastruktury niestety nie nadąża za szybkim wzrostem liczby pojazdów elektrycznych. Pomimo zwiększonego zainteresowania tą formą transportu, liczba ogólnodostępnych stacji ładowania rośnie w niewystarczającym tempie. 

Implementacja rozporządzenia AFIR w Polsce wymaga intensyfikacji działań w celu dostosowania się do wyznaczonych celów. Warto zauważyć, że AFIR nakłada obowiązek dostosowania łącznej mocy stacji ładowania na każdy zarejestrowany samochód z napędem elektrycznym, co wymaga znacznego zwiększenia liczby punktów ładowania. Ponadto, konieczne jest rozmieszczenie stref ładowania wzdłuż sieci drogowej TEN-T zgodnie z określonymi kryteriami odległości i mocy wyjściowej.

W praktyce, aby spełnić wymogi AFIR, Polska musi zbudować wielokrotnie większą ilość punktów ładowania w stosunku do obecnej infrastruktury. Jednym z istotnych aspektów implementacji AFIR w Polsce jest konieczność wprowadzenia zmian w systemie regulacyjnym, zwłaszcza poprawa warunków przyłączeniowych stacji ładowania do sieci elektroenergetycznej oraz optymalizacja programów wsparcia i warunków przetargów ogłaszanych przez odpowiednie instytucje.

Wydaje się, że Polska potrzebuje szybkich działań, aby dostosować się do wymogów AFIR i zapewnić odpowiednią infrastrukturę ładowania dla rosnącej liczby pojazdów elektrycznych – zwłaszcza, że rozporządzenie weszło w życie już miesiąc temu.

AFIR – wyzwania

Implementacja AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) w Polsce niesie ze sobą szereg wyzwań, zarówno technicznych, jak i regulacyjnych. Problemy związane z budową infrastruktury EV w Polsce obejmują nie tylko niewystarczającą ilość stacji ładowania, ale też m.in. długie czasy budowy przyłączy, nieodpowiednie warunki przyłączeniowe oraz wysokie koszty budowy stacji transformatorowych. To właśnie te elementy są decydujące w kwestii szybkiej budowy infrastruktury. 

Sprawdź ofertę UESA, która może być dobrą odpowiedzią na zapotrzebowanie infrastruktury e-mobility w Polsce → 

Jako firma z ugruntowaną pozycją na rynku energetycznym w Polsce, oferujemy nie tylko ładowarki do samochodów elektrycznych, ale też innowacyjne rozwiązania, które mogą efektywnie wesprzeć infrastrukturę. Odezwij się do nas – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.