Oferujemy najszerszy na rynku wachlarz rozwiązań stacji transformatorowych z obsługą wewnętrzną i zewnętrzną. Stacje z obsługą zewnętrzną umożliwiają dobór odpowiedniego rozwiązania, szczególnie w terenach silnie zurbanizowanych, o ciasnej zabudowie. Stacje z obsługą wewnętrzną gwarantują natomiast nieograniczone możliwości konfigurowania rozwiązań dla energetyki i przemysłu.