Oferujemy szeroki wachlarz rozdzielnic średniego napięcia w izolacji powietrznej i SF6. Przedstawione rozwiązania umożliwiają dobór praktycznie każdej konfiguracji spotykanej we wtórnym rozdziale energii elektrycznej po stronie SN.