Case studies wybranych projektów:

Zwiększenie efektywności zarządzania energią
Modernizacja stacji wieżowych
Eliminacja zapadów napięcia
Napęd elastyczny w stacjach transformatorowych, wieżowych

 

Lista wybranych realizacji:

 

Rok 2016  

PKP Energetyka

Dostawa 20 stacji transformatorowych i 15 transformatorów

PKP Energetyka

Dostawa rozdzielnicy nn dla Centrum Jana Pawła II w Krakowie

CEMENTOWNIA Warta

Dostawa 5 szt. wielosegmentowych stacji transformatorowych

CEMENTOWNIA Warta

Wykonanie centralnego systemu monitoringu infrastruktury energetycznej

ENEA Operator, Poznań

Wymiana 2 szt. rozdzielnic SN oraz układów telemechaniki wraz z uruchomieniem

ArcelorMittal

Dostawa stacji wielomodułowej 2-transformatorowej (2 x 1MVA) dla stacji wodnej nowej linii cynkowania w Hucie Sendzimira

PCC Rokita

Dostawa stacji wielomodułowej 2-transformatorowej z dwoma transformatorami 2,5 MVA

PGE Oddz. Łódź

Dostawa 25 rozłączników wnętrzowych SN z napędem silnikowym

PGE Oddz. Warszawa

Dostawa 15 kompaktowych stacji transformatorowych z obsługą zewnętrzną

PGE Oddz. Warszawa

Dostawa 6 kontenerowych stacji transformatorowych z wewnętrznym korytarzem obsługi

ENEA Operator, Poznań

Dostawa stacji 2-transformatorowej dla Centralnej Dyspozycji Mocy w Poznaniu

PGE Oddz. Lublin

Dostawa 12 rozdzielnic SN w izolacji powietrznej oraz 11 rozdzielnic nn do modernizacji stacji transformatorowych

IKEA Industry

Wykonanie centralnego systemu monitoringu energii (infrastruktury) energetycznej
Rok 2015  

CEMENTOWNIA Warta

Dostawa wielosegmentowej stacji transformatorowej

PKP Energetyka

Dostawa dwóch stacji transformatorowych

Żwirownia Kamienica

Dostawa stacji transformatorowej z transformatorem 2,2 MVA dla wyprowadzenia mocy z elektrowni wiatrowej

Biogazownia Maliniec

Dostawa stacji wielotransformatorowej

ENEA Operator, Poznań

Wymiana 12 szt. rozdzielnic SN oraz układów telemechaniki wraz z uruchomieniem

ENEA Operator, Piła

Wykonanie układu SZR wraz z komunikacją Wi-Fi dla RDR w Pile

WIPEN Poznań

Dostawa 5 szt. stacji transformatorowych dla elektrowni wiatrowych

Centrum Handlowe Łacina w Poznaniu

Dostawa 16 polowej rozdzielnicy SN

TAURON Dystrybucja, Oddz. Wrocław

Dostawa 7 rozłączników wnętrzowych sterowanych zdalnie SN oraz układów telemechaniki

Tartak Olczyk

Dostawa rozdzielnicy nn 2-sekcyjnej 3200A

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dostawa stacji transformatorowej dla zasilania Centrum Gastronomii
MEGARON S.A. Szczecin Dostawa stacji 2-transformatorowej dla zasilania zakładu
Jupiter Group Trzeszczyn

Dostawa stacji 2-transformatorowej dla zasilania zakładu

Fundacja Edukacji Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii, Dąbrowa

Dostawa stacji 2-transformatorowej dla zasilania budynku biurowego

 

Lug Light Factory, Zielona Góra Dostawa stacji transformatorowej do zasilana zakładu
TAURON Dystrybucja, Oddz. Opole Dostawa rozdzielnicy SN w izolacji powietrznej wraz z układami telemechaniki dla zasilania ZK w Strzelcach Opolskich

FORECO, Skierniewice

Dostawa rozdzielnicy SN i rozdzielnicy nn 4000A dla zasilania zakładu
Stora Enso, Tartak w Murowie Dostawa i uruchomienie dwóch stacji transformatorowych wraz z układami telemechaniki dla zasilania zakładu

PGE Dystrybucja, Oddział Warszawa

Dostawa 8 szt. kompaktowych stacji transformatorowych
Rok 2014

 

Zakład Produkcyjno - Handlowy RAFI, Gorzów Wlkp.

Dostawa stacji transformatorowej dla zasilania zakładu

Victoria-Meble Sp. z o. o., Ostroróg

Dostawa stacji transformatorowej dla zasilania zakładu

Seco Warwick, Świebodzin

Dostawa dwóch transformatorów 1000 kVA, rozdzielnicy nn 2 x 1600 A oraz 4 szt. Rozdzielnic nn 1250 A

ZPM JBB, Łyse

Wykonanie systemu monitoringu zużycia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja

Dostawa 80 szt. rozłączników wnętrzowych SN

VESTAS Poland

Dostawa rozdzielnicy SN dla Elektrowni Wiatrowej

Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.

Przyłącze zasilania kopalni Wietszyno, dostawa ZKSN z pomiarem energii po stronie SN
 ENEA Operator, Poznań

Wymiana 5 szt. rozdzielnic SN oraz układów telemechaniki wraz z uruchomieniem

ENERGA Operator, oddz. Toruń

Dostawa 19 szt. rozdzielnic SN oraz układów telemechaniki wraz z uruchomieniem

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, Poznań

Wymiana dwóch 5-cio polowych rozdzielnic SN
 PKP Energetyka, Zakład Zachodni

Dostawa 3 rozdzielnic SN (łącznie 18 pól)

TAURON Dystrybucja

Dostawa 78 rozłączników wnętrzowych SN wraz z układami telemechaniki (dla Oddziałów: Wrocław, Opole, Legnica, Jelenia Góra)

Hala Stulecia Wrocław

Dostawa podziemnej stacji transformatorowej z dwoma transformatorami 1600 kVA
RED PARK Dostawa stacji transformatorowej 1,6 MVA zasilającej osiedle RED PARK
w Poznaniu.
TWN Szczecin Dostawa 14-polowej rozdzielnicy SN w izolacji powietrznej typu MSA-L dla Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie
Rok 2013
PKP Energetyka Zakład Zachodni Dostawa kilkunastu kompaktowych stacji transformatorowych
PKP Energetyka Zakład Zachodni Dostawa 7-polowego złącza SN przystosowanego do zdalnego sterowania
Elstan Szczecin Dostawa rozdzielnicy SN z układem SZR zasilające Piastów Office Center
Energa ZEP Handel Dostawa ponad 100 szt aparatów SN typu KL/KLF do modernizowanych stacji transformatorowych
ENEA Operator RD Choszczno Dostawa wraz z montażem napędów elastycznych typu Flexball dla istniejących rozłączników SN w stacji wieżowej
TAURON Dystrybucja Oddział w Będzinie Dostawa wraz z montażem 3-ech rozłączników wnętrzowych SN
z napędem elastycznym typu Flexball
JAMP Sp. z o.o. Dostawa wraz z montażem rozłącznika wnętrzowego SN z napędem elastycznym typu Flexball
ELTOR Lubań Dostawa wraz z wymianą rozdzielnic SN, rozdzielnic nn oraz układów telemechaniki dla TAURON Dystrybucja Oddz. Jelenia Góra
BHU/ENEA Gorzów Wlkp. Dostawa stolarki drzwiowej dla kilku modernizowanych stacji transformatorowych na terenie ENEA Gorzów Wielkopolski
ENERGOBUD/ENEA Zielona Góra Dostawa stolarki drzwiowej dla kilkunastu modernizowanych stacji transformatorowych na terenie ENEA Zielona Góra
TAURON Dystrybucja Dostawa wnętrzowych rozłączników SN wraz układami telemechaniki
na potrzeby Koncernu
Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Lubsku Modernizacja układów zasilania i sterowania pracą oczyszczalni. Wykonanie układów automatyki, monitoringu i wizualizacji pracy oczyszczalni
Afrykarium Wrocław Budowa stacji transformatorowej 2,5 MW do zasilania Afrykarium
(ZOO Wroclaw)
Huta Jedlice Budowa rozdzielnicy sieciowej RS Jedlice wraz z układami automatyki dla Tauron Dystrybucja
Swedwood Zbąszynek Dostawa stacji transformatorowych oraz rozdzielnic SN i nn do zasilania nowej części zakładu
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Budowa układu bezprzerwowego zasilania oświetlenia lotniska
Elektrownia Wiatrowa Paproć Wyprowadzenie mocy z EW o mocy 2,5 MW – w 2013 roku najwyższe wiatraki na świecie
Biogazownia Olesno Dostawa stacji transformatorowej 800 kVA z układem AKPiA do wyprowadzenia mocy z biogazowi
Biogazownia w Klępsku Dostawa urządzeń rozdzielczych do wyprowadzenia mocy z bigazowni
Biomasa Orzeszkowo Dostawa urządzeń stacji transformatorowej do wyprowadzenia mocy
z bigazowni
Stelmet Zielona Góra Wyprowadzenie mocy z biogazowni
Rok 2012
GEDIA Nowa Sól Budowa rozdzielnicy sieciowej SN do zasilania nowobudowanego zakładu
PWSZ Sulechów - LOIiWA Kalsk Dostawa stacji transformatorowej do zasilania LOIiWA oraz budowa systemu monitoringu zużycia mediów
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dostawa stacji transformatorowej
PPH Legs Sp. z o.o. Aleksandrów Łódzki Dostawa stacji transformatorowej
TAURON Dystrybucja Dostawy rozłączników wnętrzowych SN sterowanych ręcznie
PKP Energetyka – Poznań Dworzec Główny Dostawa rozdzielnic SN i nn
Rok 2011 i starsze
PWSZ Sulechów -Centrum Energetyki Odnawialnej Dostawa urządzeń do rozdziału energii elektrycznej oraz budowa systemu monitoringu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
TAURON Dystrybucja Dostawy rozłączników wnętrzowych SN sterowanych zdalnie
Elektrownia Wodna Bledzew Dostawa rozdzielnicy SN do wyprowadzenia mocy z elektrowni
Stadion we Wrocławiu Wynajem stacji transformatorowych do zasilania placu budowy
ZPM JBB Łyse Budowa rozdzielnicy sieciowej SN do zasilania zakładu

 

Lista wybranych realizacji