Dużą wagę przykładamy do inicjatyw wspierających szeroko rozumianą edukację. Dotychczas aktywnie zaangażowaliśmy się w działania prowadzone m.in. przez:

 

 

Wspieramy również młode talenty i ideę sportowej rywalizacji. Nasze działania objęły wsparcie:

 

 

Aktywnie współuczestniczymy w tworzeniu przyszłości branży energetycznej:

 

uesa Polska Sp. z o.o. jest również członkiem Lubuskiego Klastra Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej.

 

Chcemy być dla Państwa wiarygodnym partnerem biznesowym:

Wywiadownia gospodarcza SOLIDITET umieściła firmę uesa Polska Sp. z o.o. w VIII, najwyższej kategorii moralności płatniczej