Dane spółki:

uesa Polska Sp. z o.o.
Centrala Firmy
ul. Traugutta 2
68-300 Lubsko
tel.: +48 68 372 50 00
fax: +48 68 372 50 10
e-mail: centrala@uesa.pl

Kapitał zakładowy: 980,050,00 zł, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydz. Gospodarczy
KRS 0000073235
NIP 973-00-41-708
REGON 970471033
Prezes Zarządu: Helmut Hoffmann, Członek Zarządu: Marek Chromik