Nasze rozwiązania
Produkujemy rozdzielnice nn typu Prisma Plus i na licencji Schneider Electric, a także typu SEA Plus na licencji General Electric.
Zastosowanie
Rozdzielnice służą do zasilania odbiorców komunalnych i przemysłowych. W bezpieczny i niezawodny sposób zasilają i rozdzielają energię elektryczną dla odbiorców przemysłowych ( przemysł chemiczny, spożywczy, papierniczy, przetwórczy, itp.) oraz obiektów handlowych czy rekreacyjnych.
Najważniejsze cechy
Oferujemy rozwiązania posiadające pełne badania typu (TSK) i spełniające wszystkie międzynarodowe normy dla typowych rozwiązań urządzeń nn. Charakteryzują się elastycznością i niezawodnością. Ich modułowa zabudowa pozwala na prostą rozbudowę istniejącej rozdzielnicy, a zastosowane rozwiązania umożliwiają wybór optymalnego rozwiązania pod kątem warunków pracy, obsługi i modyfikacji.