MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBSKU

uesa Polska Sp. z o.o. z sukcesem zakończyła modernizację oczyszczalni ścieków w Lubsku.

Zakres prac realizowanych przez firmę uesa Polska Sp. z o.o. objął wymianę urządzeń elektrycznych i systemów automatyki, zasilających i sterujących technologią oczyszczalni. Zaprojektowano i wdrożono również nowoczesny system sterowania, monitoringu i wizualizacji pracy całej oczyszczalni. O szczegółach realizacji można przeczytać na str. 30 najnowszego wydania "Biznesu Lubuskiego", dostępnego m.in. na stronie www.opzl.pl