CEO NAJCIEKAWSZĄ REALIZACJĄ 2013 ROKU

uesa Polska Sp. z o.o. brała udział w realizacji Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) w Sulechowie. W ramach tej realizacji, uesa Polska Sp. z o.o. odpowiadała za dostawę systemów sterowania, zasilania oraz nadzoru urządzeń ciepłowniczych i energetycznych, wchodzących w skład unikatowej na skalę światową instalacji centrum, pozwalającej na poszukiwanie najefektywniejszych możliwości wykorzystania poszczególnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej.

Realizacja CEO została uznana przez światowego lidera systemów wizualizacji, firmę Wonderware, za najciekawszą realizację 2013 roku, w obszarze „Power”.